Beste vrienden van de stichting "Mir Wam" en alle helpers!
Wij groeten u allen in de naam van Jezus Christus!

Wij danken u hartelijk voor de enorme hulp die u ons hebt gegeven in de vorm van voedsel, geld, spullen en medicijnen.
Wij verwonderen ons over uw genegenheid voor ons volk, dat nu in de problemen zit vanwege de oorlog in Oekraïne.
Uw hulp heeft veel ontberingen opgelost en Gode-zij-dank groot gemaakt.

Moge God u hiervoor overvloedig terugbetalen en u allen zegenen!

Degenen die verantwoordelijk zijn van de Broederraad in Oekraïne:
Sitkovsky P.N.
Bulchuk N.P.
Ruditsch W. N.
Aleksezien M.W.
Zuman I.P.