Als stichting MirWam leveren we op een bescheiden wijze ook graag een bijdrage aan kerkbouw en of uitbreiding van bestaande kerkgebouwen. Reeds hebben we op enkele plaatsen daar een bijdrage aan mogen leveren. Het is dan ook onze wens en bede dat ook dit werk mag bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

 

Nieuwe kerk Zjytomyr

Stichting Mir Wam heeft een uitnodiging ontvangen vanuit de gemeente in Zjytomyr om aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe kerk.
Graag zijn we op deze uitnodiging ingegaan en zijn 2 leden van de Stichting aanwezig geweest.
Een bijzondere dienst. Een kerkdienst van 4 uur is dan heel normaal in de Oekraïnse begrippen.
Veel toespraken, met tussendoor (koor-)zang, een orkest en voordragen van gedichten.
Er wordt verwacht dat de broeders uit Holland ook een toespraak houden.
Beiden hebben een toespraak gehouden en wel over Psalm 84: 1 - 4
Het verlangen van de psalmdichter naar de voorhoven des Heeren. De plaats waar de vogels hun nesten hebben waar ze hun jongskens leggen.
Dat is ook de plaats waar wij met onze kinderen naar toe mogen komen. Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen, eigenlijk staat er Tabernakelen.
 
De andere toespraak was over de bijzonderheden, de vruchten van de Geest die in de gemeente van Filippi naar buiten kwamen nl:
Verbondenheid, blijdschap, eenheid en voorbeeld.
Daarbij de bede uitsprekende: de Heere geve dat deze dingen ook in de onbekende toekomst het deel mag zijn van de gemeente van Zjytomyr.
 
Op gebruikelijke wijze wordt de nieuwe kerk ingezegend zoals op de foto te zien is.
Namens Stichting Mir Wam hebben wij een orgel mogen overhandigen, ter plaatse symbolisch met een foto.
Het was een mooie en fijne tijd samen met de broeders en zusters in Zhytomir.
 
Jaap van Wijck
Jan Huige