In Poroskowa (Unter Karpaten) bieden we hulp en ondersteuning bij het onderwijs aan zigeunerkinderen en stimuleren dit om  zo op een hoger peil te komen. Zigeunerkinderen gaan vaak niet naar school, omdat de zigeuners niet gewend zijn hun kinderen naar school te laten gaan. Ook hebben ze moeite om op een gewone staatschool mee te draaien; ze worden vaak gediscrimineerd. Op dit moment geven enkele vrijwilligers in de wintermaanden les aan de zigeunerkinderen in Poroskowa. Dit doen ze in het kerkgebouw van de zigeuner baptisten gemeente. Dit gaat zeer moeizaam, omdat de omstandigheden (geen brandstof, een lokaal en 40 kinderen) moeilijk zijn. We hopen dat de zigeuners gaan inzien dat goed onderwijs belangrijk is om Gods woord te kunnen lezen en om een betere kans op arbeid te krijgen.