In de jaren na de val van de Berlijnse muur hebben we via Friedensstimme Nederland en Friedensstimme Duitsland menig Humanitair transport verzorgd naar de voormalige Sovjet landen. 

Om al de verzamelde kleding en goederen op de juiste plaats te krijgen verrichten we elk jaar in nauwe samenwerking met Friedensstimme Duitsland enkele transporten naar Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland. In het licht van de woorden die de Heere Jezus heeft gesproken in Mattheüs 25:40: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan, hopen we iets voor onze mede Christenen te kunnen betekenen.