20-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

20 april. Weer een dag, 24 uur barmhartigheid van de Heere.
Klaagliederen 3:22-26: Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. De HEERE is goed degenen die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt. Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN.

55 dagen oorlog. Mijn hersenen weigeren de werkelijkheid waar te nemen. Gedurende 55 dagen is er de klok rond gebedskreet, 55 dagen zijn gelovigen op hun beurt aan het vasten, 55 dagen piekeren over het land, over mensen, over hun familieleden en vrienden, zorgen over de toekomst. Het is 55 dagen geleden.

De hele wereld is in beweging gekomen, er zijn geen onverschillige mensen, iedereen zit in een soort kamp. Voor Oekraïne, of tegen.
Vandaag, op de gebedsbijeenkomst, werd de gedachte voor onze Evangelisatietocht besproken, dit is de derde tocht. Als gelovigen gebiedt de Heere ons om te zegevieren, om onze vijanden te zegenen, om voor hen te bidden. Geestelijke oorlogvoering is het moeilijkst. 2 Korintiërs 7:5, maar wij waren in alles verdrukt: van buiten was strijd, van binnen vrees. Hoe moeilijk is het om angsten te overwinnen, voor familieleden, voor kinderen, voor de kerk.

Onlangs hoorde ik dat een raket naar de stad Chartsyzsk, rayon Donetsk vloog, waar mijn moeder en de ouders van mijn vrouw wonen, en niet ver van waar hun huizen staan ontplof te. Gode-zij-dank raakten de ouders niet gewond. Vrees en gebed, Heere red!
Op de grens met de stad Soemy blijft spanning, het grondgebied van de regio, soms beschoten door hagel. We blijven bidden dat de Heere duidelijkheid zal geven over wat we nu moeten doen. En terwijl de kerk zich voorbereidt op de paasvakantie, nemen mijn kinderen deel aan de repetities van het koor, het orkest.

Ze werken aan de verbetering van het gebedshuis.
We blijven bidden dat de Heere deze oorlog zal stoppen.

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila