Stichting Mir Wam is volledig afhankelijk van giften. 

Ook in de toekomst is uw steun hard nodig. Mogen we hier op rekenen? 

Alle financiële middelen die wij als stichting ontvangen, worden volledig aangewend voor de verschillende projecten. 

De bestuursleden en vrijwilligers stellen hun tijd en diensten geheel belangeloos ten gunste van de stichting.

 

U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de Regiobank: 

NL64 RBRB 08 515 83 415

t.n.v. Mir Wam te Nieuwerkerk (Zld). 

 

Als u een specifiek doel voor ogen heeft, dan dit graag vermelden. 

Alvast heel hartelijk bedankt!