Presentaties

Jeugdvereniging Terneuzen

Zaterdag 27 januari 2018 mocht ik een presentatie houden voor de Jeugdvereniging van Terneuzen, jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

 

Nadat we iets verteld hebben over de verschillende werkzaamheden van Mir Wam en het logo wat hebben toegelicht heb ik ze na de pauze meegenomen op onze Evangelisatie reis naar het hoge noorden boven Vorkuta. In Jamalo Nentsie waar we in de zomer van 2007 geweest zijn mag gezien worden dat de Heere daar een gemeente aan het bouwen is uit oude en jonge mensen.

Vanuit Ezechiël 47 ‘De heilige wateren uit den nieuwen tempel’ naar Openbaringen 22: 1&2 ‘En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen’

is dit voor onze jeugd in Nederland een zeker teken dat de Heere Zijn gemeente bouwt uit Jood en Heiden. Aan de ene kant een bemoediging en aan de andere kant ook een waarschuwing. Er werd aandachtig geluisterd door de jeugd. Diaken de Feijter heeft de avond gesloten met het laten zingen van psalm 113 : 2, ber. Datheen: 

 

Van der zonnen opgang zeer klaar

Tot den ondergang moet eenpaar.

Geloofd wezen Uwe Naam, Heere!

Die over alle volken wreed

Heerschet, en zoo wijd en zoo breed

Als de hemel is, strekt Zijn eere.

 

Wat komt in dit vers ook mooi naar voren wat in het logo van Mir Wam ook bedoelt wordt. Stichting Mir Wam mocht een bedrag van € 50,00 ontvangen. Tevens zijn er 2 boeken verkocht van de Christenreis naar de eeuwigheid.

 

Jan Huige

 


Kinderen uit groep 7 van de Ds Baxschool uit Doornspijk overhandigen een deel van hun zendingsgeld aan Dhr. J Huige van stichting Mir Wam.


Verslag van presentatie Rehobothschool te Kootwijkerbroek d.d. 18 maart 2016

Aan de kinderen en leerkrachten van de Rehoboth school in Kootwijkerbroek.

Lieve kinderen,

Wat was het fijn om op vrijdag 18 maart bij jullie op school iets te vertellen over het werk van onze stichting Mir Wam. Heel leuk dat jullie zo goed je best hebben gedaan om enkele woorden Russisch te leren.  Als ik jullie groette met de woorden :  Sdrastwoeitje Riebjata zeiden jullie terug Sdrastwoeitje Dja Dja Jan. Ook de woorden Mir Wam is Vrede zij Ulieden, hadden jullie snel geleerd. Tijdens het vertellen  was er grote aandacht en ook de beelden maakten veel indruk op jullie. Het belangrijkste wat we samen geleerd hebben is toch dat we in kleine en grote dingen  de leiding en de  zegen van de Heere zo onmisbaar nodig hebben. Wat is het dan  een wonder als we deze zegen mogen ervaren.  Heel fijn dat jullie zoveel inzet hebben getoond om spullen bijeen te brengen. Op 8 april heeft Opa Heimen van de Brink dit allemaal opgehaald en samen met wat andere mannen en sterke jongens van de school naar ons depot in Putten gebracht. We hopen dit binnenkort weg te brengen naar de noodlijdende vluchtelingen in de Oekraïne. Op onze website zullen t.z.t. wel beelden daarvan te zien zijn. We zijn ons er van bewust dat onze hulp een druppel is op een gloeiende plaat. Zoveel vluchtelingen wereldwijd. Maar toch, de Heere Jezus zegt zelf in Math 25 vers 40, Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 

Balsjoje spacieba en Zbogoem. Grote dank en de Heere zegene dit werk.

Een hartelijke groet aan al de leerlingen en leerkrachten: Jan Huige


Kort verslag van de presentatie voor de Timotheüs school in Lelystad op 27 nov. 2015

Wij hebben in de groep 1 t/m 8 voorlichting gegeven over Stichting MirWam. Wij hebben ook de video laten zien van de reisgroep Ermelo Turya Bystra. Het is een hele mooie dag geweest. Zeker als je, na het vertellen dat het vlakbij het oorlogsgebied ligt en in de barre kou, dan van een meisje van rond de 10 jaar de vraag krijgt; 'Bent u niet benauwd om te sterven als u deze reizen maakt'. Je hebt dan gelijk de mogelijkheid om de kinderen er op te wijzen dat we ook hier in Nederland elke dag bewaard moeten blijven. In groep 7, waar ik de kinderen in het Russisch begroete, kreeg ik tot mijn verrassing van één van de meisjes vlekkeloos antwoord in het Russisch. Heel leuk! De actie voor de komende week is daar door middel van een brief met de kinderen meegegeven. Er waren al dozen binnen gekomen. Ook de kinderen van groep 1 en 2 hebben de presentatie gezien door DjaDja Jan (Ome Jan). We hebben bij het afsluiten nog met elkaar 'Stel mijn vertrouwen' gezongen. De kinderen van groep 3 hadden een iglo gemaakt. Het meegebrachte Eskimo pakje kwam goed van pas. Als afsluiting was er een gezamenlijke sluiting in de open ruimte.