Bericht Mir Wam 12-03-2022

Beste lezer, Mir Wam

We laten u delen in verslagenheid. Soms zijn er geen woorden meer, geen woorden van troost, geen woorden van bemoediging. Als we het Woord niet hadden ...
Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 1: 24-25
De hoop was dat dit gezinnetje nog 'vermist' werden. Maar de werkelijkheid is anders.
Zie bijgevoegde deelneming.

Hierbij een oproep aan ieder die dit leest, een oproep wegens de grote nood in deze wereld.

Bidt: dat de Vader de Zoon verheerlijkt opdat de Zoon de Vader verheerlijkt

Bidt: om de bekering van uw persoonlijke ziel

Bidt: om de behoudenis van onze al onze onsterfelijke zielen, alleen om het bloed van Christus

Bidt: om de bekering van alle wereldleiders

Bidt: dat deze zinloze oorlog spoedig een einde zal hebben

Bidt: dat het Godonterende wegnemen van het ongeboren leven uit de moederschoot zal stoppen in deze wereld

Bidt: om de bekering van alle Joden in deze wereld

Bidt: krachtig zonder ophouden in het geloof in Jezus Naam.

Amen

Met vriendelijke groet,
Stichting Mir Wam