Presentatie jongerenavond Barneveld

Jongerenbijeenkomst Oud Gereformeerde Gemeente – Barneveld  op 6 mei 2023

Zaterdag 6 mei 2023 werd door Stichting MirWam een presentatie gegeven op de (maandelijkse) jongerenavond van de Oud Gereformeerde Gemeenten te Barneveld voor jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar.

 

Geopend werd met het zingen van Psalm 3:2. Vervolgens werd gelezen Mattheus 24:1-14. Hier wordt gesproken van hoe er in het laatste der dagen zullen zijn “oorlogen en geruchten van oorlogen”, en hoe “het ene koninkrijk zal opstaan tegen het andere koninkrijk”. Dit zien we nu gebeuren in de wereld rondom ons. Maar in het hoofdstuk is ook nog sprake van een derde Koninkrijk is, dat van  Koning Jezus, en er staat dat “het Evangelie van dit Koninkrijk gepredikt zal worden tot aan de einden van de aarde”.  Dit zien we nu gebeuren in de Oekraïne, waar velen, juist door de oorlogsomstandigheden in aanraking komen met Gods Woord.

 

Bestuurslid Jan Jacob Reijersen van Buuren gaf een korte toelichting op het ontstaan en de werkzaamheden van Stichting MirWam. Hij vertelde, hoe na de inval in de Oekraïne door Russische troepen, de werkzaamheden enorm toenamen. Vele transporten zijn sinds februari 2022 gemaakt naar het gebied om de noodlijdende bevolking te voorzien van humanitaire hulp, maar ook van lectuur en Gods Woord.

Vrijwilliger Johan Boeder uit Achterberg gaf hierna een presentatie “Wat een jaar oorlog doet met mensen”. Hierin werd vooral de menselijke kant van het oorlogsleed (die feitelijk al sinds 2014 woedt) benadrukt. Dit deed hij aan de hand van een aantal voorbeelden van mensen in diverse situaties in diverse gebieden in de Oekraïne.  Zo kon tevens zichtbaar gemaakt worden wat het werk van Stichting MirWam voor deze mensen soms betekent.

 

Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen en konden jongeren in groepjes discusseren over een aantal vragen met betrekking tot het onderwerp.

Het was bemoedigend dat zoveel jonge mensen een warme belangstelling toonden voor dit onderwerp en deze avond aanwezig waren.

Om iets na 22.00 uur werd afgesloten met het zingen van Psalm 72:6 en gebed.  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.