Dit jaar wordt er een collecte georganiseerd door de Zeeuwse diaconale commissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk. De opbrengst is bestemd voor de mensen in Oekraïne. Met het geld wil stichting Mir Wam in Oekraïne voedsel kopen en verspreiden. (project voedselhulp)

Dit doen we bewust in Oekraïne om hoge transportkosten te voorkomen en de lokale economie te ondersteunen. We willen u hartelijk bedanken voor uw gift.