Bericht van maatschappelijk werkster Taysia uit Regio Rokytne 120 km onder Kiev

Gelukkig is de stad Rokytne nog niet gebombardeerd, alles is rustig hier. God-zij-dank.
In de regio
s naast ons is er een echte oorlog, en veel mensen sterven, het is verschrikkelijk. Er vliegen veel vliegtuigen, constante luchtalarm!
Veel mensen gaan naar het buitenland. Heel eng.
Oorlog is geen oplossing, er zijn alleen maar verliezers. We zijn een vreedzaam land, en waarom is dit gebeurd?
Bid voor ons, we hebben echt gebeden nodig!