Projecten van Mir Wam

MirWam werkt doelgericht, op een projectmatige manier. Niet overal en af en toe een beetje, nee via stabiele relaties met een aantal lokale steunpunten. Toekenning van geld, lectuur/bijbels en humanitaire hulp zonder dat er iets blijft “hangen”. Frequent bezoeken we deze partners (minstens 4x/jaar). Zij melden hun noden, geven verantwoording. Zo komt uw hulp terecht  op de gewenste plaats en blijft niet “ergens” hangen.

Een hulpverleningscoördinator werkt vrijwel fulltime voor ons en leidt de projectmatige hulp in goede banen. Hij is op de hoogte van de gewoonten en taal van het land.

Binnen lokale projectpartners kennen we deze soorten hulp:

  1. Projecthulp voor bestendige hulp, waarbij onze lokale partners kunnen rekenen op continuïteit. Wij denken daarbij actief met ze mee.
  2. Actiehulp voor kortdurende acute noden. Soms komen bij bezoeken specifieke noodsituaties aan het licht. Dan komen we in actie en vragen in Nederland aan onze achterban mee te denken en dit te steunen.

Hieronder treft u een overzicht aan van waar we in betrokken zijn.

Overzicht van projecten in ons werkgebied

Hieronder een overzicht van de wijze waarop we werkzaam in de Oekraïne. Praktisch en betrokken reizen we zelf elke paar maanden naar de meest getroffen gebieden. Daarnaast regelen we (grotere) transporten, die goederen afleveren aan de regionale steunpunten in Merefa, Dnipro, Smila, Kryvih Rogh en Kherson. Van daaruit wordt de hulp verder georganiseerd en gebracht naar de plaatsen waar dit het meest nodig is. Hoop en hulp - zo georganiseerd dat het écht goed terecht komt.