Weduwen en wezen

In het pastorale werk namen weduwen en wezen altijd al een grote plaats in – scoiale voorzieningen zijn minimaal (een weduwe krijgt €100 per maand). Al sinds 2012 steunt MirWam dit werk actief. Sinds het uitbreken van de oorlog is dit werk, ook onder ongelovigen, enorm toegenomen. De situaties die we bij onze bezoeken aantreffen zijn schrijnend. Daarnaast zijn er vele kinderen, die treuren omdat hun vader is omgekomen in militaire dienst.