Evangelisatie Oost-Oekraïne

Het is bijzonder op te merken, dat sinds de oorlog in de Oekraïne begon, op vele plaatsen honderden mensen, die eerder nooit naar God vroegen, nu onder Gods Woord komen. Evangelisten gaan uit en verkondigen het Evangelie van Jezus Christus voor vele ongelovigen. In kerken, in samenkomsten op straat, in tenten en zaaltjes.

Dit werk wordt door ons sinds 2023 actief ondersteund. We brengen bijbels, lectuur naar de steunpunten dicht achter de frontlijnen. We geven financieel ondersteuning, zodat voorgangers zich vrij kunnen maken voor dit werk van evangelisatie en pastorale ondersteuning en betalen mee aan de kosten van vervoer.

Diverse malen namen we zelf deel aan zulke evangelisatiereizen. We zien de waarheid voor ogen van Gods Woord (Johannes 4:35): “Ziet ik zeg U: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten”.  Bidt voor zegen, en dat meer voorgangers beschikbaar komen voor dit belangrijke werk.