Binnen Oekraïne zelf

Vluchtelingen hulp

Toen in februari 2022 de oorlog begon, zijn velen gevlucht naar onder andere West-Europa. Wie herinnert zich niet de betrokkenheid van velen hier bij de opvang. Maar, wat velen niet weten, al sinds de burgeroorlog in 2014 begon, waren er al grote stromen vluchtelingen binnen de Oekraïne. Na februari 2022 is dit nog eens enorm toegenomen. Velen kunnen of willen het land niet verlaten en zijn vanuit de frontzone terecht gekomen in plaatsen in Centraal- en West-Oekraïne. Vaak kon men vrijwel niets meenemen. Er is weinig werk en geen sociaal vangnet. De omstandigheden voor deze vluchtelingen zijn zwaar.