ANBI

Stichting Mir Wam is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN: 853276845
KvK: 59006846

Giften aan stichting Mir Wam zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft stichting Mir Wam over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding van stichting Mir Wam is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Contactgegevens:
Postadres

Contactpersoon: Rien Schot
‘t Hoefje 24
4311 EZ Bruinisse
Telefoonnummer: 06-109 278 79
Email-adres:secretaris@mirwam.nl

 

Jaarrekeningen

Hiernaast vindt u de jaarrekeningen van de laatste jaren.

Overige documenten

Hiernaast vindt u overige documenten inzake de ANBI-status.

Publicatieformulier

2022