Videoboodschap uit Oekraïne 

Vertaling

We bedanken onze broeders en zusters uit Nederland die ons helpen. We hebben zojuist de vrachtwagen gelost met aardappelen en alle andere producten. Ons door oorlog verscheurde land zijn onze broeders en zusters die voor ons zorgen erg dankbaar. We hebben al de vierde auto met humanitaire hulp voor onze regio ontvangen. Wij leveren aan kerken, distribueren aan gelovigen en niet-gelovigen. Ondanks dat het land in oorlog is, wordt de kerk bezocht door veel mensen, gelovigen en niet-gelovigen. Ze komen niet alleen voor voedsel, maar ook voor bekering van God. Daarom bedanken we iedereen die deelneemt aan deze dienst en die helpt. Als verantwoordelijk predikant in de regio dank ik de Nederlanders voor hun hulp en zorg. Moge God u zegenen voor uw werk en voor uw deelname. Glorie aan God.