18-05-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

18 mei. Lukas 22:35: En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel en male en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets.
Een nieuwe dag van onze omzwervingen loopt ten einde.
Over een week is het drie maanden geleden dat de oorlog in heel Oekraïne begon, over een week is het twee maanden geleden dat we het dorp verlieten waarin we onlangs woonden.

Twee maanden manna uit de hemel, al die tijd zorgde God geweldig voor mijn gezin. We wonen in een huis met alle voorzieningen, dicht bij het huis van gebed. (Vrienden gingen tijdelijk naar Duitsland en lieten ons in hun huis wonen.) We hebben voedsel en alles wat nodig is voor het leven en nog meer.

We voelen voortdurend de zorg van de broeders en zusters van de kerk van de stad Smila. We voelen echt de gebeden van broeders en zusters van over de hele wereld. Hoe groot is onze Heere, hoe genadig is Hij voor ons! Hij verhoort de biddende tranen van Zijn kinderen.

De broeders en zusters van de plaatselijke kerk begonnen een andere categorie lijdende mensen bij te staan met humanitaire voedselhulp en het prediken van het Evangelie.
Via het militaire dienstplichtkantoor begonnen ze de adressen te geven van families waarin echtgenoten, vaders of stierven of vermist raakten. En helaas zijn er veel van. Moge de Heere hen troosten.

En we blijven op God vertrouwen!
1 Petrus 1:13: Daarom (geliefden), opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila