04-05-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

4 mei. De tweede dag gaat verder met de evangelisatie in de regio Tsjerkassy.
Gisteren zijn we er samen met de muziekgroep in geslaagd om een dienst te houden in het gebedshuis van de stad Tsjerkassy.
De broeders en zusters van deze kerk nodigden niet-gelovigen, vluchtelingen uit gebieden met vijandelijkheden, uit om de kerkdienst bij te wonen. De Heere verrichtte Zijn daad in de harten van mensen door het Woord van God, door de deelname van een muzikale groep. Verschillende mensen baden tot de Heere en vroegen Hem om vergeving voor hun zonden.
Een vrouw ging na de ontmoeting naar de minibus waar we met de broeders stonden, zei dat ze ook tot God wilde bidden. Ze knielde recht op de stoeptegel en bekeerde zich van haar zonden.

De volgende evangelisatiedienst was in de stad Khutory, deze stad ligt in de buurt van Tsjerkassy. De Heere zegende deze bediening ook, en hier wendden mensen zich tot God en ontvingen vergeving van zonden. We keerden 's avonds laat terug naar huis.

Er waren vandaag nog twee diensten.
Een in de stad Balakliya en de andere in de stad Smila. Oorlog verzacht de grond van harten. En in deze diensten kwamen mensen tot inkeer. Groot is Zijn barmhartigheid!
Mattheüs 25:6: En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet. Vandaag leven we in een bijzondere tijd, geestelijke middernacht komt over de hele wereld. Misschien is deze oorlog een waarschuwingskreet en is het onze taak om onze lampen af te stellen en te wachten op de Bruidegom. Tijd voor bekering.

Volgens berichten waren er vandaag in verschillende regio's van Oekraïne raketaanvallen. Overal in Oekraïne klonken luchtsirenes, en hoewel in Smila tot nu toe rustig, nog steeds alles binnenin wordt samengedrukt met spanning, omdat je niet weet waar de volgende raket zal aankomen.
En alleen vertrouwen op de barmhartigheid van de Heere geeft kracht om verder te leven. Heere, ontferm U over Uw kinderen, Heere stop de oorlog!!!

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila