Bericht van het bestuur - verantwoording giften

Beste lezer, trouwe achterban, Mir Wam

Wij, als bestuur van Stichting Mir Wam, willen u een kleine update geven waar we als Stichting inmiddels staan, na ruim 2 maanden oorlog in Oekraïne. Zowel hier in Nederland als in Oekraïne gaat het werk door. We worden nog steeds overweldigd met steun van alle kanten. 

 

Inmiddels zitten we gemiddeld op 3 vrachten vol met hoofdzakelijk voedsel wat óf in Oekraïne niet meer verkrijgbaar is óf door de oorlog heel duur is geworden. Vanaf het begin van de oorlog is één van onze bestuursleden in de Oekraïne gebleven om het ver- distribueren van alle hulpmiddelen mee op te zetten en ter plaatse te coördineren. Tevens zijn we in het westen direct samen met de lokale broeders opvanglocaties gaan opzetten om vluchtelingen uit het oosten van het land te kunnen opvangen en voorzien van een zelfstandige woonruimte. Wij zijn sterk van mening dat we de mensen zoveel als mogelijk is daar moeten opvangen en zolang dit niet strikt noodzakelijk is niet buiten hun eigen landsgrenzen moeten gaan opvangen.

 

We willen iedereen dan ook namens onze broeders en zusters in de Oekraïne hartelijk bedanken voor alle geboden steun op welke wijze dan ook: 
* Middels ruime giften
* Hulp bij het laden van de vrachtwagens
* Hulp bij het inpakken van goederen
* Beschikbaar stellen van transport middelen
* Chauffeurs welke zich spontaan beschikbaar stellen om een rit te maken
* Enzovoort 

Het is overweldigend hoeveel hulp en financiële middelen we in korte tijd dan ook mochten ontvangen.

Maar dit geeft ook een grote verantwoordelijkheid voor het bestuur om er zeker van te zijn dat alles goed op zijn bestemming aankomt. U heeft hiervan in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 30 april 2022 kunnen lezen.
Met die reden hebben we bijna doorlopend mee gedacht in de organisatie van het verdelen van de hulp goederen en zijn er ook vorige week weer twee mensen van de stichting in de Oekraïne op verschillende locaties geweest.

Daarvan mogen we u dan ook laten weten positief verrast te zijn hoe men met alles omgaat.
* Alle ontvangen spullen worden op lijsten bijgehouden.
* Er wordt bijgehouden naar welke gemeentes welke spullen gaan.
* Dit wordt afgestemd op het aantal aanwezige vluchtelingen.
* De producten worden enkel besteed aan de vele vluchtelingen met als principe: doe wel aan alle mensen en het meest aan de huisgenoten des geloofs.
* Op dit moment krijgen meer dan tienduizend mensen hulp aangeboden.

We hebben in die week mogen opmerken dat er in grote afhankelijkheid en geloofsvertrouwen gewerkt mag worden. We hebben vluchtelingen mogen spreken welke door deze omstandigheden tot geloof mochten komen. We hebben mensen gesproken welke in diepe afhankelijkheid met groot gevaar voor eigen leven via sluipwegen meerdere keren per week dwars door de oorlogslinie heen weten te komen om mensen welke al dagen zonder eten en drinken in schuilkelders verblijven voedsel brengen. Jongens van 20 tot 30 jaar oud waarbij de ouders niet stoppen met bidden tot ze telkens weer veilig mochten terug keren soms met auto’s waar de kogel gaten in zitten. We hebben voorgangers mogen spreken welke mogen geloven en getuigen dat de Heere dwars door dit alles heen Zijn Kerk aan het uitbreiden is.

 

De komende tijd hopen we dan ook in deze zelfde afhankelijkheid ons geringe werk te mogen kunnen blijven voortzetten.
Hier is veel voor nodig, maar boven alles willen we u oproepen tot een vurig gebed:
* Gebed voor alle mensen in de Oekraïne
* Gebed voor alle mensen die op welke wijze dan ook betrokken mogen zijn
* Gebed voor ons zelf. 

 

De tijden zullen niet eenvoudiger worden, maar er mag ook verwachting zijn in Hem Die is gestorven maar ook is opgestaan.

 

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Stichting Mir Wam
Mei 2022