26-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

26 april. De derde dag van Pasen!
Op deze dag verhuist mijn familie weer. We pakken onze koffers weer, stoppen keukengerei en eten in dozen en verhuizen naar een ander huis in hetzelfde stadje Smila.
Het lijkt mij dat we het al samen met de apostel Paulus kunnen zeggen. Hebreeën 13:14: Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.
Of in de woorden van het Oude Testament. 1 Kronieken 29:15 Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, gelijk al onze vaders; onze dagen op aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting.

Om 18.00 uur is er in het gebedshuis een feestelijke Paasdienst. Wij verheugen ons weer in het grote wonder van de opstanding van de Heere, en dat ook wij in Jezus Christus zijn opgewekt tot een
nieuw leven. Gode-zij-dank!
We hebben rond 22.00 uur gegeten, wat een prachtig slot van vandaag was.

Op deze dag klonken er vrij vaak sirenes van luchtaanvallen. Gode-zij-dank explodeert er op dit gebied tot nu toe niets.
De belangrijkste gevechten vinden nu plaats in het zuiden en oosten van Oekraïne en we bidden onophoudelijk voor de mensen die daar nu zijn. Moge de Heere hen bewaren!

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila