24-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

24 april, Pasen!
's Ochtends is het bij Pasen altijd een ongewone ochtend. Deze tijd is dubbel bijzonder, ten eerste zijn we niet thuis en ten tweede is er oorlog.
De bijeenkomst stond gepland voor 9.00 uur. Voorheen werd in deze kerk de Paasdienst om 5 uur 's ochtends gedaan (als het begon te lichten), maar vandaag vanwege de avondklok besloten ze dit niet te doen.
Al om 8.00 uur in het gebedshuis verzamelden leden van het koor en het vioolorkest, tegen half negen begon de rest van het volk te naderen, veel ongelovigen kwamen, die voor het eerst de drempel van het gebedshuis overstaken.
Het was een zeer plechtige, gezegende bijeenkomst.
Te midden van de toekomstige oceaan van haat en kwaad was het een eiland van vrede en rust. En het allerbelangrijkste, de eredienst van vandaag, het was een plaats en een tijd om de verrezen Jezus Christus te ontmoeten.

Op deze dag hadden we twee kerkdiensten. Nu, 's avonds, ervaren we vreugdevolle vermoeidheid van de spanning van de afgelopen dag.
Tijdens de ochtenddienst wendden verschillende mensen zich tot de Heere in een gebed van berouw. Zoals we willen dat alle mensen Christus aanvaarden, dan zal niemand iemand doden, dan zullen kinderen niet huilen om hun ouders en zullen ouders stoppen met huilen om kinderen. Maar helaas, de meeste mensen houden meer van duisternis dan van licht.

Morgenochtend staat er weer een paasdienst op het programma en na de dienst zijn we van plan om weer naar een ander huis te verhuizen. We zijn zwervers en vreemdelingen op deze aarde.
Heere, help ons om het pad te bewandelen dat voor ons bedoeld is en de eeuwigheid gered binnen te gaan.

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila