21-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

21 april.
Vandaag de dag kwam de kerk in Smila, en in andere steden van Oekraïne, bijeen voor de goddelijke dienst, die herinnerde aan de gebeurtenissen voorafgaand aan Pasen.
Donderdag is volgens het Evangelie de dag waarop Christus met de discipelen bijeenkwam om het Oud Testamentische Pascha te vieren. Die avond stelt Christus een nieuw gebod op, breekt brood en geeft wijn. Dit is wat de discipelen moeten doen ter gedachtenis aan Christus, aan de prijs die Hij betaalde om ons te verlossen van zondige slavernij.
Vandaag was er een prachtige bijeenkomst, het koor zong, voordracht van teksten en gedichten werden gehoord.

Na de vergadering wilde ik niet meer weg. We communiceren met vrienden, leren veel nieuwe informatie: Eén familie is maandag, direct na Pasen, van plan terug te keren naar Tsjernihiv. De zuster zal moeten gaan werken, ze is arts, in het kankercentrum. Een ander gezin reist op dezelfde dag naar Duitsland. De twee families zullen in de tegenovergestelde richting reizen.

De oorlog verspreidde ons dus over de hele aarde. Mijn kinderen ook. Wat zou ik graag bij elkaar willen komen, om mijn kleindochters en kleinzoon in mijn armen te houden...
Maar zal het ergens op aarde gebeuren of al in de eeuwigheid? We naderden haar dag voor dag.

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila