17-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

17 april, zondag. Van deze gelegenheid gebruik makend, wil ik alle lezers van mijn brieven feliciteren met het grote feest van Christuszondag (Opstandingzondag)
Als Christus niet was opgestaan, zouden er geen dergelijke brieven zijn geweest, misschien zou ik er niet zijn geweest, want 27 jaar geleden vond ik en mijn vrouw de Heere. Ik was een doodzondaar en Hij tilde me op uit de diepe afgrond van de zonde, waste me met Zijn bloed, gaf me geloof en hoop. Vandaag leef ik omdat God mij het leven in Christus heeft gegeven!

Hier in Oekraïne komt de paasvakantie over een week. Vandaag, tijdens de kerkdienst, dachten we aan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem, alle preken en muzikale deelname gingen over dit onderwerp.
5 Dagen voor de kruisiging, het hoogtepunt van alles wat er gebeurt. Want deze week, tweeduizend jaar geleden, vonden de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld in de hele menselijke geschiedenis plaats. Ook toen verzamelden zich de wolken van menselijke haat, maar de opstanding van de Heere vond plaats, het kan niet worden geannuleerd, het kan niet worden voorkomen, het kan niet worden genegeerd. Iets soortgelijks gebeurt in onze tijd. Hoe meer het kwaad vordert, hoe helderder de opstanding van Jezus Christus in de zielen van de mensen.

Vandaag hadden we twee diensten, 's ochtends en 's avonds.
Tussen de bijeenkomsten door gingen jongeren naar groepen in andere plaatsen. Gode-zij-dank!

Een droevige boodschap kwam uit de stad Chuhuiv, rayon Charkov. Enige tijd geleden was er een verzoek om te bidden voor een jonge broeder, hij verliet het huis met de auto en raakte vermist. Hij werd gevonden, maar al dood. Daar zijn nu actieve vijandelijkheden. Deze broeder wordt overleefd door zijn vrouw en drie jonge kinderen.

De situatie is gespannen in Marioepol, Charkov, in de regio's Donetsk en Loehansk.
Net mijn broeder gebeld en gezegd dat de verbinding met de pastor van de kerk van de stad Kupyansk was onderbroken, dit is nu een zeer sterkte ervaring van wraak vanuit het oorlogsgebied. Moge de Heere bewaren en beschermen!

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila