04-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

4 april. Mijn gedachten van vandaag zal gaan over geschenken.
Eerst werd ik wakker. Hoeveel zonsopkomsten zijn er in mijn leven geweest in 53 jaar? Ik heb er nooit aan gedacht om ze te tellen, ze waren automatisch. Ik viel 's avonds in slaap en was er vast van overtuigd dat ik morgen zeker de ochtend van een nieuwe dag zou zien.
Maar vandaag, in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen maand, begon ik me plotseling te realiseren dat het zien van een nieuwe dag een geschenk van God is. Elk moment hier op aarde, de mogelijkheid om 's nachts te ontspannen, de mogelijkheid om iets te eten, de mogelijkheid om dicht bij familie en vrienden te zijn, de mogelijkheid om te bidden in een gemeente van gelovigen of in de kring van het gezin, en men zou deze lijst moeiteloos kunnen uitbreiden.
God heeft ons op wonderbaarlijke wijze geschonken, maar miljarden mensen nemen alles voor lief. Ze willen alle voordelen van de aarde hebben, maar ze worden voorbereid door Degene die over deze goederen beschikt. Pas als er iets gebeurt en een persoon zich plotseling realiseert dat hij iets verloren heeft, begint hij claims te maken: waar is God dat mensen sterven, verhongeren, ziek worden, verschillende catastrofen gebeuren?

Ik werd wakker. Wat zou ik willen dat deze dag en inderdaad mijn hele verdere leven, dagen van dankzegging aan God worden. Heere, help me alle zegeningen op te merken die U me hebt geschonken, help me ze te waarderen en geef me voortdurend dank voor elk moment van mijn leven. Heere, help me om niet te mopperen in moeilijke omstandigheden maar om voortdurend te vertrouwen op Uw oneindige barmhartigheid!

Heere, vandaag de dag slapen veel mensen nog steeds in hun illusies, help hen om wakker te worden en Uw grootheid, Uw liefde te zien om het belangrijkste geschenk in het leven te zien - U Zelf! Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

4 april is al 39 dagen van bijzondere ervaringen, bijzondere gebeden, bijzondere dagelijkse incidenten met ons, met onze broeders en zusters, met familieleden en vrienden.
39 dagen van wonderen en genaden van de Heere.
Vandaag komen we steeds dichter bij de komst van de Heere.

Hebreeën 10:35-37: Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want: Nog een zeer weinig tijds, en Hij Die te komen staat, zal komen en niet vertoeven.

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila