03-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

3 april, zondag.
Vandaag is een mooie dag, alleen koud, maar dit weerhoudt ons er niet van om samen te komen voor de ochtenddienst. Volgens de traditie wordt elke eerste zondag van de maand in alle kerken van onze broederschap het breken van het brood uitgevoerd - het gebod van onze Jezus Christus, wanneer alle preken over Zijn lijden worden gehoord, ons herinnerend aan de prijs waartegen we vrijheid van zonde hebben ontvangen.
Hebreeën 12:3: Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen.
Het koor zong tijdens de kerkdienst. De verheerlijking van onze Heere werd gehoord en daarmee waren er vele gebeden voor onze broeders en zusters, die vandaag in zeer moeilijke, militaire omstandigheden verkeren en niet bij de kerkdienst kunnen blijven.

We ontvangen informatie van de stad Izyum, waar al bijna een maand intensieve beschietingen aan de gang zijn en gezinnen bijna constant in kelders zijn, zonder water, licht, voedsel. Vandaag werd gemeld dat een broer uit deze stad erin slaagde om voedsel in zijn auto te brengen. We verheugden ons voor onze vrienden en dankten God.

Vandaag hoorden we dat na een lange pauze in de stad Charkov, de eerste goddelijke dienst werd gehouden in het gebedshuis aan de Volodarsky-straat. In dit huis zijn er praktisch geen ramen, gebarsten muren van explosies, maar de kerkdienst gaat door.
Vandaag ontvingen we informatie over enkele broeders predikanten uit de stad Marioepol, heel lang was er geen informatie van hen vanwege de militaire blokkade waarin ze zich bevonden, we waren erg bezorgd over hen en baden heel erg en de Heere toonde genade aan hen, ze waren in staat om naar een veilige plaats te gaan. Wat ze vertellen, wat ze hebben moeten doorstaan, is niet mogelijk om zonder tranen te luisteren.

Het was een dal van schaduw van de dood. En vandaag de dag is er bijna niets meer over van de stad zelf. Heere, stop deze oorlog! Alleen de Heere kan dat doen.
Wij hopen van harte dat deze tijd van lijden voor Oekraïne zal worden verkort. En we zullen in staat zijn om terug te keren naar onze steden en dorpen, naar onze kerken of misschien heeft de Heere het beste voor ons voorbereid en moeten we ons voorbereiden op Zijn komst. Hij zal komen en Zijn kinderen wegvoeren uit dit zondige land. Openbaring 21:4: En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila