30-03-2022 Bericht Mir Wam 

Geachte relatie, beste lezer,

Vier weken is de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne aan de gang. Dagelijks zien we beelden en horen we de verhalen van schrijnende gebeurtenissen. Onze eerste gedachten gaan uit naar onze vrienden en bekenden in Oekraïne. We bidden dat deze verschrikkingen snel mogen stoppen. We willen u oproepen om te bidden voor het stoppen van de oorlog, voor bewaring van de chauffeurs, voor de vele vluchtelingen en voor de mensen die zijn achtergebleven in oorlogsgebied.

In de afgelopen weken hebben we diverse hulptransporten, met voornamelijk levensmiddelen, naar Oekraïne en Moldavië mogen brengen. We willen u dan ook hartelijk bedanken voor alle middelen en de ruimhartige giften die we hebben ontvangen. Maar ook de vele vrijwilligers die elke keer weer helpen met het inpakken en het laden van de vrachtauto’s. Daarnaast bedanken we de vele chauffeurs die allemaal kosteloos hun tijd, auto’s en brandstof beschikbaar willen stellen.   

We hebben in korte tijd met onze broeders van de niet-geregistreerde Baptisten gemeenten een hulplijn mogen opzetten. Op deze manier komen de goederen via de snelste weg op hun eindbestemming. De goederen worden door ons afgeleverd op depots waarvandaan zij dit met busjes verder het land inbrengen en bij de getroffenen mogen afleveren. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen, in het tot nu toe veilige zuidwesten van Oekraïne.

Echter de nood wordt steeds groter, daarom willen we als stichting Mir Wam doorgaan met het bieden van hulp. Mogen we daarom nogmaals een beroep op u doen? Uw gift kunt u onder vermelding van ‘Noodhulp Oekraïne’ overmaken naar: NL64 RBRB 08 515 83 415 (onze stichting heeft een ANBI-status)

Namens het bestuur van Mir Wam hartelijk bedankt.