23-03-2022 Dimitri Zigankov Krasnopillya (Noord-Oosten)

Vrede zij ulieden!

23 maart. Nog een brief over een andere dag.
De Heere, zoals Zijn naam majestueus is over de hele aarde. Vandaag heeft Hij Zijn macht opnieuw geopenbaard.
We werden vroeg wakker, waarschijnlijk was de spanning voor de komende weg van invloed, want we wisten pas op het einde of de weg naar Soemy open was of niet, of we ongehinderd zouden kunnen passeren? Vroeg in de ochtend kreeg ik een brief van broeder Jan, waarin hij zegt dat het heel belangrijk is dat de Heere Zelf ons uit ons dorp leidt als we weggaan.

We kwamen samen met de kinderen voor het ochtendgebed, dus we baden erover: - Heere, ga voor ons uit, we weten niet wat er is, bescherm ons met Uw hand ...! We waren in vasten en bidden. En God begon vanaf het allereerste begin wonderen te verrichten.
De auto, die niet wilde werken, startte en kon vanzelf gaan. We vertrokken en bereikten veilig, zonder obstakels, Soemy.

De hele dag verliep rustig, de zonen plaatsten een nieuwe ruit op de auto en vervingen de kapotte. Onze broeders die in deze stad woonden, kwamen naar ons toe, er waren veel vreugdevolle ontmoetingen. Het was een bijzondere communicatie die alleen in dergelijke omstandigheden mogelijk is.

Maar aan die dag is een einde gekomen. Nu schrijf ik deze brief en hoor ik het luchtalarm in de stad afgaan. Waarschijnlijk vliegen er vliegtuigen ergens heen en dreigt er een luchtaanval.
Heere, wat zijn we moe van deze spanning. Dus ik wil ontspannen, vredig leven zonder te wachten op elke minuut van een explosie, zonder terug te deinzen voor elk hard geluid. Heere, red ons ook deze nacht.

Broeder Dimitri als zwerver (Psalm 56:9) en vluchteling uit Krasnapylia