18-03-2022 bedankbrief van Bloshenko Iosif uit Moldavië

Mission Mir Wam

Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafrodítus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekenden reuk, een aangename offerande, Gode welbehaaglijk. Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. (Filippenzen 4:18-19)

Lieve Kerk!
Wij, de broeders van de vereniging van Moldavië MSC ECB, ontvingen via de mission "Mir Wam" financiële en materiële middelen, voedsel voor vluchtelingen uit Oekraïne die tijdelijk in het kamp "Nehemia" wonen. We zijn God dankbaar dat Hij samen met u de vluchtelingen heeft kunnen dienen. Financiële en materiële bijstand wordt besteed voor het beoogde doel. Dank u voor uw gebeden en materiële steun. We hebben uw steun verder nodig. 
Moge de genade van onze Heere Jezus Christus vermenigvuldigd worden tot Zijn eer. Oprechte dankbaarheid voor uw hulp en uw bijdrage aan het werk van de Heere.
Met respect en waardering: verantwoordelijke bediende Bloshenko Iosif