Bericht Mir Wam: Bij deze een kort en informatief verslag van één van de verschillende transporten welke we op dit moment mede dankzij uw steun en hulp hebben mogen uitvoeren

Hulptransport 3 t/m 8 maart 2022

Bij de grens van Oekraïne aangekomen is het een chaos en de militairen zijn wat kort aan de kar. Toch mag het hulptransport snel door en gaan naar het depot in Uzghorod (westen tegen de grens met Polen) om de vrachtwagens te lossen.
Een grote lijn die vanaf het front naar dit depot loopt en v.v. Er rijden busjes heen en weer met levensmiddelen die naar het front gaan en die weer mensen meenemen naar de grens.

Zondag moest er ter plekke een beslissing genomen worden hoe er verder door Stichting Mir Wam gehandeld moest worden om de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen.
Na een gebed van de mannen of de Heere Zijn wil bekend wilde maken en na overleg met het thuisfront mocht er gezien en ervaren worden dat Jan Huige achter mocht blijven.

Ook hierin is Psalm 18: 31 ‘Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen die op Hem betrouwen’, een tekst waardoor de Heere spreekt. De Heere wil er steeds door spreken.

Jan verblijft sinds zondag in Turya Bystra, bij de dochter van ds Victor Lagase, Tanja en Joura.
Het is 65 km van Uzghorod vandaan en er is de mogelijkheid om regelmatig te kijken hoe de zaken staan betreffende aanvoer en verder vervoer van goederen. Op maandag was er al 60% van de gebrachte goederen weg.
Turya Bystra zit ook vol met vluchtelingen, in scholen, kerken, hotels, kortom overal.
De gelovigen hebben veel contacten met andere gelovigen waar zij onderdak ontvangen.

In het kort is de taak van Jan:

1.  De behoeften toetsen betreffende hulp die nodig is

2.  De noodzaak van hulp toetsen zover we kunnen kijken naar de regio’s in de nabije omgeving.

3.  Is er een locatie in het westen om een kamp in te richten voor vluchtelingen

Dat betekend ogen en oren open, veel gesprekken voeren en lijnen met voorgangers kort houden.

Tot zover de stand van zaken.
Er is gisteren al vermeld dat de chauffeurs veilig in Nederland zijn aangekomen.
In afhankelijkheid van de zegen die de Heere wil geven en Zijn beschermende en bewarende Hand. Waar we ook zijn, de vraag komt tot ons allen: Bent u veilig?