08-03-2022 Dimitri Zigankov Krasnopillya (Noord-Oosten)

Vrede zij met u!

8 maart, de dertiende dag van de oorlog.
In de ochtend begon onaangenaam nieuws te komen.
De luchtaanval van gisteravond had zeer slechte gevolgen. Dit vliegtuig dropte zijn dodelijke lading op privéwoningen en doodde ongeveer 20 mensen, waaronder kinderen.
Deze bommen landden op 100 meter van ons gebedshuis. Van de explosie vlogen alle ramen eruit, de muren barstten, het plafond zakte door. Er waren privéwoningen van onze gelovigen in de buurt, ook die waren beschadigd.

In de stad Lebedyn gaat de zoektocht naar een jong gezin verder, Misha - 29 jaar oud, Inna 31 jaar oud en kleine Efraïm - 2 jaar oud, ze vertrokken naar Sumy, het is 30 km, en keerden niet terug, en niemand weet iets over hen.
's Avonds sprak ik met Inna's vader, hij is een verantwoordelijke predikant van onze regio, en hij zegt: de rest van de kleinkinderen komen bij hem en bidden: "Heere, laat Efraïm zo snel mogelijk komen."

Steeds meer broeders en zusters met hun familie verlaten hun huizen en trekken weg van de gevechten. Het land dat jou niet vriendelijk gestemd is, verjaag je keer op keer en heeft het op je leven voorzien. Het herinnert ons er voortdurend aan dat we hier gasten en vreemdelingen zijn en geen permanente stad hebben.

De hemel, op zulke momenten kom je dichterbij. De regels van één gedicht schieten me te binnen: Wil je de hemel in? Ik wil heel graag
Schud het stof van de aarde van je af
En met de hoop dat alle problemen voorbij zijn.

Om een oneindige eeuwigheid binnen te gaan.
Tijdens het schrijven van deze regels kwam er nog een bericht dat Misha, Inna en Efraïm stierven. De Heere heeft ze al tot Zich genomen, alle menselijke gebruiken omzeild en veegt nu tranen uit hun ogen. Nu worden ze daar getroost. Lucas. 16.25
Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
Heere, versterk mijn geloof zodat het in al deze ervaringen niet verarmd zal worden.

Broeder Dimitri uit Krasnapylia