Bericht Mir Wam 07-03-2022

Beste lezer,

Vandaag zijn de chauffeurs weer veilig terug gekomen vanuit Oekraïne in Nederland. We hopen u spoedig te kunnen berichten hoe de reis is geweest. We mogen de Heere hiervoor danken. Maar wegens het regelen van het opnieuw laden van transporten en het opvangen van gezinnen moeten we prioriteiten stellen.
We kunnen melden dat het transport naar Moldavië naar verwachting morgen ter plekke daar kan zijn. We bidden hen Gods nabijheid en bescherming toe.
We ontvingen een video over de vernielingen in Soemy. Het gebedshuis waar we als Stichting Mir Wam aantal jaren geleden de weduweconferentie voor het eerst bijwoonde is kapot. Het aanblik is triest. De Heere ondersteune de gemeente in deze beproevingsweg.

Met vriendelijke groet,
Stichting Mir Wam