03-03-2022 Dimitri Zigankov Krasnopillya (Noord-Oosten)

Vrede zij met u!

Het was weer een avond, een andere dag. We zitten thuis bij kaarslicht. Vandaag vlogen er vliegtuigen over ons heen en toen verdween plotseling het licht. Ze schrijven op internet dat er ergens, in de buurt van de stad Sumy, een veldslag is en ergens een elektrisch onderstation is beschadigd.

Alle kinderen verzamelden zich weer in onze slaapkamer, zongen christelijke liederen, spraken over de teksten van de Heilige Schrift: en er zullen oorlogen zijn, er zal een volk tegen het volk zijn...
En als je al deze dingen ziet, hef dan je hoofd op, want je bevrijding is nabij
.

Alles komt uit! Heere, help ons om ons hoofd op te heffen naar Uw Koninkrijk, vanuit dit aardse koninkrijk. Maar het is niet makkelijk, in mijn huis nu, naast mij, een vrouw, 10 kinderen, een zwangere dochter met een schoonzoon en twee kleine kleindochters.
Als ze pas morgen elektriciteit geven, zal het in ons huis iets warmer zijn dan buiten, en het was vandaag +1 buiten het raam, we hebben niets om eten op te koken, er zal geen drinkwater zijn enzovoort. We hebben allemaal geen elektriciteit. We kunnen niet onze mobiele telefoon op laden. Ik herinner me de profeet Habakuk: 3 : 17-18
: Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen; Ik zal mij verheugen in den God mijns heils. Heere, ook ik wil U in alle omstandigheden loven.

Vandaag zochten we in Sumy een gelegenheid om meel te kopen om broeders en zusters in de kerk te helpen. Als God het toestaat, zullen we morgen proberen te kopen. Tot nu toe is ons 300-400 kg beloofd.

Ondertussen geven we ons opnieuw over aan Gods bescherming voor deze nacht. We bidden voor onze broeders en zusters die zich in het epicentrum van de vijandelijkheden bevinden, we bidden voor vrede voor alle mensen. Vrede zij met u!

Dimitri Zigankov Krasnopillya (Noord-Oosten)