Home » Informatie » Nieuwsbrief » Voortgang kerkbouw Januari 2012

Voortgang kerkbouw Januari 2012

 

Beste gemeente leden van Ermelo,

Bij dezen wat foto`s van de Kerkbouw in Tura Bistra. Dan kunt u een beetje zien

wat er met uw geld gedaan is wat u daarvoor hebt gegeven. Volgens de laatste

berichten die ik gehoord heb zit nu alles onder de pannen (dakplaten). Zodat de

ruwbouw zo ongeveer gereed is. Alleen heb ik gehoord dat er voor de laatste serie

dakplaten geen geld meer was. Dat hebben toen de kinderen van de gemeente daar

uit hun spaarpotten bij elkaar gehaald om toch het dak dicht te kunnen krijgen.

Toen ik dat hoorde dacht ik het zou toch goed zijn (indien mogelijk) om die

gemeente daar nog wat verder financieel te helpen. Want anders komt de bouw een

tijd stil te liggen. Dat zou jammer zijn, omdat ongeveer dv eind dit jaar de

kerkbanken uit de Ger. Gem van Wijk en Aalburg komen. Het zou dan mooi zijn als

deze er dan ook in konden. We zijn daar begonnen met helpen en waren het er toen

ook over eens dat dit alles ook op onze weg geplaatst werd. Vandaar dat we ook nu

u weer vragen om deze gemeente ook financieel verder te helpen. U moet zich niets

verplicht voelen, want ik weet het er zijn zoveel goede zaken waarvoor geld

gevraagd wordt en waar het ook hard nodig is. U moet het alleen geven als uw hart

daartoe geneigd wordt. De Heere heeft de vrijwillige gever lief. Het is onze wens en

bede dat de Heere ook deze gemeente daar in de Oekraïne wil gedenken. En ook

daar Zijn Woord wat daar in alle eenvoudigheid gebracht wordt zou willen zegenen,

opdat ook daar Zijn Koninkrijk mag worden uitgebreid.

 

Namens het Oekraïne team.