Mir Wam

Mir Wam

logomirwamdefjpg2-6.jpg

Op deze website willen wij u kennis laten maken met de stichting, die veel humanitaire

hulp biedt aan de arme bevolking in Oost Europa. Uiteraard is dit lang niet alles wat wij

doen, lees het zelf op onze project-pagina's! Alle financiële middelen die wij als

stichting ontvangen, worden volledig aangewend voor de verschillende projecten. 

De bestuursleden en vrijwilligers stellen hun tijd en diensten geheel belangeloos ten

gunste van de stichting. 


Betekenis van naam en logo :

 

De naam Mir Wam betekent: Vrede zij uliedenDeze groet sprak de Heere Jezus uit toen Hij op de opstandings-dag aan zijn

discipelen verscheen Lukas 24:36. Deze woorden zeggen de Russische christenen als ze in de kerk komen tegen elkaar als groet.

In Israël was dit ook  een bekende groet zoals nog steeds gebruikt het woord Sjaloom. Het Logo bestaat uit 3 gelijke zijden met

de pijl naar beneden. Dit betekent dat we onze hulp alleen  verwachten van een drie-enige God van boven naar beneden. 

De kleuren zijn: rood, wit, blauw, Nederlandse vlag. Wit, blauw rood zijn de kleuren van de Russische vlag. Binnen in het logo de

kleuren geel en lichtblauw van de Oekraïense vlag. Je ziet dat de Oekraïne tussen de beschermende V (Rood en Blauw vormen een

V van Vrede) ligt van Nederland en Rusland. De kleuren Rood, Wit, Blauw komen ook voor in de kleden van de tabernakel met hun

betekenis (heel waardevol om hierover na te denken).  

 

Binnen in het logo zie je de vredes duif die vliegt van het westen naar het oosten. 

Als je naar het oosten rijdt zie je 's morgens de zon opgaan. 

Als je terug rijdt naar huis zie je in het westen de zon ondergaan.

 

Dit doet ons denken aan psalm 113 vers 2 berijmd:

Vanwaar de zon in ’t oosten straalt,
Tot waar z’ in t’ westen nederdaalt,
Zij ’s Heeren Name lof gegeven.
De Heer is boven ’t heidendom;
Zijn heerlijkheid, bekend alom,
Is boven zon en maan verheven

vredesduif-4.jpg